instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Sylabus kurzu Kybernetická bezpečnost

Autor a lektor kurzu: PREVENT s.r.o., www.prevent.cz

Účel

Online kurz Kybernetická bezpečnost lze využít pro školení zaměstnanců v rámci řízení lidských zdrojů v návaznosti na požadavky příslušné legislativy nebo interní požadavky organizace.

Právní a jiné požadavky

Témata

Úvod do KB - Legislativní rámec - Přehled pojmů - Informační a komunikační technologie - Bezpečnostní události a incidenty - Bezpečnostní rizika - Zabezpečení přístupových údajů - E-mailová komunikace - Digitální stopa - Ověřování informací - Zálohování dat - Zabezpečení mobilních zařízení - Kopírování a tisk - Sociální sítě a komunikace - Tipy a doporučení

Technické řešení

Online kurz pro LMS INSTRUCTOR, EDUNIO nebo jakékoliv jiné SCORM/AICC kompatibilní LMS.

V kurzu je použit 3D výklad PREVENT, multimediální a interaktivní prvky.

Test 

Ke kurzu je k dispozici zásobník testových otázek pro ověření znalostí ve formátu otázka + 3 varianty odpovědí (1 správná).

V LMS INSTRUCTOR a EDUNIO lze nastavit parametry testování:

  • Počet otázek v testu.
  • Počet požadovaných správných odpovědí (%).
  • Náhodné generování otázek i pořadí variant odpovědí.
  • Časové omezení pro absolvování testu (maximální čas na absolvování testu)
  • Omezení počtu pokusů (maximální počet pokusů na absolvování testu).

Certifikát/prohlášení

Výstupem kurzu je záznam o absolvování kurzu.

V LMS INSTRUCTOR a EDUNIO lze nastavit elektronické podepisování prohlášení a ukládání v elektronické verzi.

Nastavení prohlášení v jiných LMS se řídí možnostmi daného LMS.

Customizace

Kurz lze customizovat podle standardních pravidel pro customizaci kurzů PREVENT.

instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz