instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

3D výklad PREVENT

Online kurzy vyžadují specifický přístup ke zpracování výkladu, který je odlišný od klasických komentovaných prezentací.

Pro zpracování online kurzů PREVENT jsme proto vytvořili vlastní metodiku výkladu respektující specifika online vzdělávání a individuální přístup ke studiu uživateli online kurzů.

Hlavním principem 3D výkladu PREVENT je vrstvení informací podle jejich významu:

1D - Stručné, snadno zapamatovatelné klíčové sdělení výkladu.
2D
- Srozumitelný podrobnější vysvětlení problému (např. výklad k ustanovení právního předpisu).
3D
- Detailní nebo doplňující informace k problému (např. odkaz na přesné znění právního předpisu).

Ukázka:

V případě zákonných školení v oblasti BOZP a PO, která vychází z velmi širokého rozsahu souvisejících právních předpisů a témata nejsou pro zaměstnance příliš atraktivní, nabízí 3D výklad PREVENT i další významné výhody:

  • Ve velkém množství povinných informací zdůrazníte klíčová sdělení (1D), která si uživatelé lépe zapamatují.
  • Informace předávané online jsou díky přístupu k aktuálním souvisejícím právním předpisům (3D) úplné a snadno prokazatelné.
instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz