instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Sylabus kurzu Elektrická zařízení (osoba poučená)

Autor kurzu: PREVENT s.r.o., www.prevent.cz I Lektor kurzu: David RIEDICH s.r.o., http://www.elrevize.cz/

Účel

Online kurz Elektrická zařízení - osoba poučená je určen pro školení zaměstnaců o bezpečnosti práce při práci na elektrických zařízeních v rozsahu požadavků pro osobu poučenou podle § 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. a § 19 zákona č. 250/2021 Sb.

Právní a jiné požadavky školení

Témata

Kdo je osoba poučená - Obsluha a práce na elektrickém zařízení - Jaké činnosti může vykonávat osoba poučená - Rizika - Úraz elektrickým proudem - Nebezpečný proud a napětí - Příčiny rizik - Základní pravidla pro bezpečnou práci - Bezpečnost elektrických spotřebičů - Pracoviště - Nářadí, přístroje, ochranné pomůcky - Dokumentace, záznamy, značení - Práce bez napětí - Měření - Údržba - První pomoc při úrazu elektrickým proudem - Právní a ostatní předpisy  

Technické řešení

Online kurz pro LMS INSTRUCTOR, EDUNIO nebo jakékoliv jiné SCORM/AICC kompatibilní LMS.

V kurzu je použit 3D výklad PREVENT, multimediální a interaktivní prvky.

Test

Ke kurzu je k dispozici zásobník testových otázek pro ověření znalostí ve formátu otázka + 3 varianty odpovědí (1 správná).

V LMS INSTRUCTOR a EDUNIO lze nastavit parametry testování:

  • Počet otázek v testu.
  • Počet požadovaných správných odpovědí (%).
  • Náhodné generování otázek i pořadí variant odpovědí.
  • Časové omezení pro absolvování testu (maximální čas na absolvování testu).
  • Omezení počtu pokusů (maximální počet pokusů na absolvování testu).

Nastavení testu v jiných LMS se řídí možnostmi daného LMS.

Certifikát

Ke kurzu je k dispozici certifikát s náležitostmi podle příslušných právních předpisů.

V LMS INSTRUCTOR a EDUNIO lze nastavit elektronické podepisování certifikátu a ukládání v elektronické verzi.

Nastavení certifikátu v jiných LMS se řídí možnostmi daného LMS.

Customizace

Kurz lze customizovat podle standardních pravidel pro customizaci kurzů PREVENT.

Doporučení

Kurz je vhodné doplnit o specifické informace a pokyny pro práci na elektrických zařízeních v dané organizaci.

Pro doplnění doporučujeme využít customizaci kurzu variantou CUSTOM A - doplnění obsahu.

instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz