instructor

Školení BOZP a PO

Online kurzy pro vstupní a pravidelná školení BOZP a PO se smluvními garancemi, aktualizacemi a lektorskou podporou 24/7.

Chci nabídku

Školení BOZP

Online kurz BOZP je určen ke vstupním i pravidelných školením o právních a ostatních předpisech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Obsahuje srozumitelný výklad předpisů v BOZP vč. propojení se související legislativou v aktuálním znění, seznámení s obecnými riziky pracovního prostředí, bezpečnými pracovními postupy a zásadami bezpečné práce.

Didakticky i graficky propracovaný, názorný a prakticky zaměřený výklad je doprovázen řadou interakcí.

K dispozici ve verzích pro vedoucí zaměstnance i zaměstnance, v češtině a angličtině.

Demoverze kurzu
instructor

Školení PO

Online kurz PO je určen ke vstupním i pravidelných školením o požární ochraně (PO) pro všechny kategorie provozovaných činností (bez zvýšeného požárního nebezpeční, se zvýšeným i vysokým požárním nebezpečím).

Graficky propracovanou, interaktivní formou kurz seznamuje zejména s právními předpisy v oblasti PO, povinnostmi zaměstnanců, zásadami požární prevence na pracovištích i jinde při výkonu pracovní činnosti, druhy dokumentace PO, správnými postupy při hašení vč. druhů a použití prostředků PO, způsoby ohlášení požáru či postupy při evakuaci nebo v krizových situacích při uvěznění ohněm.

K dispozici ve verzích pro vedoucí zaměstnance i zaměstnance, v češtině a angličtině.

Vyzkoušet DEMO
instructor

Místní podmínky

K našim online kurzům školení BOZP a PO nabízíme doplnění o informování o místních podmínkách a specificích BOZP a PO přímo v organizaci a na pracovištích zákazníka.

Do vzdělávací platfromy INSTRUCTOR můžete sami doplnit libovolné vlastní informace, pravidla či dokumentaci BOZP a PO, nebo Vám rádi místní podmínky a specifika BOZP a PO zpracujeme do interaktivního online kurzu podobného těm našim.

instructor

Chtějte to nejlepšíProč kurzy PREVENT?

instructor

Česká jednička

Více než 5tis. organizací, 750tis. uživatelů, 8mil. absolvovaných kurzů.

instructor

Odborné záruky

Originální řešení od renomované poradenské společnosti PREVENT.

instructor

Kvalita

Intuitivní vzdělávací platforma, interaktivní kurzy, spolehlivost.

instructor

Vždy něco navíc

Jsme leadrem v oboru, proto u nás vždy dostanete něco navíc.