instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Školení řidičů referentů - požadavky

Nejdříve si vyjasněme, kdo je řidič referent. Legislativa pojem řidič referent totiž už dávno nezná, jde o pozůstatek z právních předpisů zrušených v roce 2001.

Za “řidiče referenta” je považován zaměstnanec, který v souvislosti s plněním pracovních úkolů řídí motorové vozidlo, ale řízení nemá sjednáno jako druh práce v pracovní smlouvě.

Řidičem referentem je tedy každý zaměstnanec, který řídí vozidlo na pracovní cestě, přitom není podstatné, zda používá vozidlo služební nebo vlastní.

Proč školit řidiče referenty?

Školení řidičů referentů vyplývá z povinnosti zaměstnavatele školit a informovat zaměstnance o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) podle zákoníku práce (§ 103 zákona č. 262/2006 Sb.). 

Motorová vozidla drží dlouhodobě smutné prvenství mezi zdroji smrtelných a vážných pracovních úrazů (podílí se cca na 40 % smrtelných a vážných pracovních úrazů). Školení řidičů proto patří mezi jeden z nejúčinnějších nástrojů zaměstnavatele v prevenci rizik a jeho cílem by neměl být jen záznam o splnění zákonné povinnosti.

Požadavky na školení řidičů referentů

KDY - Školení řidičů referentů se provádí při nástupu do práce nebo před zahájením činnosti a dále pak pravidelně s doporučenou periodou opakování nejčastěji 1x ročně. Periodu opakování určuje zaměstnavatel.

JAK - Způsob školení řidičů referentů určuje zaměstnavatel. V dnešní době je nejčastěji využívány online kurzy školení řidičů, které přináší celou řadu výhod.

DOKUMENTACE - Způsob vedení dokumentace o školení řidičů určuje zaměstnavatel. V záznamech o školení doporučujeme uvádět:

  • jméno a příjmení zaměstnance
  • název zaměstnavatele
  • jméno a příjmení školitele, příp. kvalifikace pro školení
  • obsah školení
  • způsob ověření znalostí
  • datum školení
  • podpis nebo jiné ověření zaměstnance

Záznam o školení řidičů NEMUSÍ zaměstnanec vozit s sebou ve vozidle!

ŠKOLITEL - Kvalifikace školitele není právními předpisy stanovena. Doporučenou kvalifikací je odborně způsobilá osoba v prevenci rizik nebo instruktor autoškoly.

Online kurz Školení řidičů

instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz