instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Školení BOZP při home office - požadavky

Pro zaměstnance pracující na dálku platí požadavky školení BOZP ve stejném rozsahu jako pro zaměstnance pracující na pracovištích zaměstnavatele, tzn. že jim zaměstnavatel musí zajistit:

  • školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána
  • přiměřené informace a pokyny o BOZP, zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Pro pro klienty PREVENT jsme připravili řešení pro naplnění požadavků BOZP při práci na dálku v podobě online kurzu, který plní hned tři povinnosti zaměstnavatele:

  1. proškolí zaměstnance o BOZP při práci na dálku 
  2. zajistí prohlášení zaměstnance o plnění podmínek BOZP při práci na dálku
  3. zajistí pravidelné kontroly dodržování podmínek BOZP při práci na dálku

Více informací v sylabu kurzu BOZP při home office.

instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz