instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Školení první pomoci - požadavky

Školení první pomoci zajišťuje zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

§102 (6) Zákoníku práce (z. č. 262/2006 Sb.) 

Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Kdo musí být školen o první pomoci

Počet zaměstnanců, které zaměstnavatel proškoluje k organizaci poskytování první pomoci, určuje podle druhu činností a velikosti pracoviště. Bližší pravidla legislativa nestanovuje.

Vzhledem k možnosti nenákladného online školení a skutečnosti, že dovednosti při poskytování první pomoci mohou zachránit lidský život, doporučujeme zapojit do školení o první pomoci všechny zaměstnance, nejméně však tak, aby účastí proškolenými zaměstnanci byla vhodně pokryta celá pracovní doba a všechna pracoviště, např. tedy:

  • zaměstnanci na recepci
  • vhodní zaměstnanci na jednotlivých pracovištích (patra, provozy)
  • pokryt případné směnné provozy 

Jak provádět školení o první pomoci

Jednoduché a praktické řešení pro školení základní laické první pomoci nabízí online kurz První pomoc. 

Praktické či zážitkové kurzy první pomoci pak mohou být užitečnou náplní různých firemních setkání (dny zdraví, teambuilding apod.).

Online kurz První pomoc

instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz