instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Learning Management System (LMS)

Learning Management Systém je aplikace/platforma pro řízení výuky, která nabízí nástroje pro automatizaci a digitalizaci vzdělávání.

Na trhu je celá řada LMS, které se liší zejména rozsahem nabízených funkcionalit.

Prohlédněte si vzdělávací vzdělávací platformy EDUNIO a INSTRUCTOR od společnosti PREVENT.EDUNIO - chytrá a intuitivní platforma pro online vzdělávání