instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Learning Management System (LMS)

Learning Management System (LMS) je platforma (aplikace) pro řízení vzdělávání.

Hlavním cílem využití LMS jsou zejména automatizace a digitalizace vzdělávání.

Mezi základní funkcionality LMS patří

 • organizace vzdělávání,
 • studium online kurzů,
 • ověřování znalostí testováním,
 • certifikace,
 • reportování.

Jednotlivé LMS se výrazně liší množstvím i funkcionalitami integrovaných online nástrojů.

Při výběru LMS je důležité definovat potřeby vzdělávání

 • počet uživatelů,
 • organizační strukturu pro řízení vzdělávání (uživatelské skupiny),
 • požadavky na funkcionality (např. tvorba vlastních kurzů, blended learning, reportování atd.),
 • úkoly administrace při řízení vzdělávání (uživatelské role),
 • požadavky na formáty vzdělávání (online kurzy, face-to-face kurzy, komunikace s uživateli),
 • požadavky na propojení s dalšími HR systémy.

Klíčovým faktorem výběru vhodného LMS je také user-friendly prostředí.

Web LMS EDUNIO a LMS INSTRUCTOR