instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Learning Management System (LMS)

Learning Management Systém je aplikace/platforma pro řízení výuky, která nabízí nástroje pro automatizaci a digitalizaci vzdělávání.

Na trhu je celá řada LMS, které se liší zejména rozsahem nabízených funkcionalit.

Naše společnost PREVENT vyvinula a nabízí dvě řídící vzdělávací platformy:

  • EDUNIO - LMS pro komplexní řízení online, face-2-face či kombinovaného vzdělávání a informování zaměstnanců 
  • INSTRUCTOR - jednoduché LMS pro online vzdělávání s kurzy PREVENT 

EDUNIO - chytrá a intuitivní platforma pro online vzdělávání