instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Školení řidičů referentů a řidičů z povolání

Školení v souvislosti s řízením motorových vozidel v rámci pracovněprávních vztahů se dělí na:

  • Školení řidičů (řidiči referenti i řidiči z povolání)
  • Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti

PŘEDPIS - § 103 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce

KDO - Zaměstnanci, kteří řídí vlastní nebo služební vozidlo na pracovní cestě, avšak řízení vozidla u nich není druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě. Řidičem referentem je tedy každý zaměstnanec, který řídí vozidlo na pracovní cestě, přitom není podstatné, zda používá vozidlo služební nebo vlastní.

KDY - Školení řidičů referentů se provádí při nástupu do práce nebo před zahájením činnosti a dále pak pravidelně s doporučenou periodou opakování nejčastěji 1x ročně. Periodu opakování určuje zaměstnavatel.

ŠKOLITEL - Kvalifikace školitele není právními předpisy stanovena. Doporučenou kvalifikací je odborně způsobilá osoba v prevenci rizik nebo instruktor autoškoly.

JAK - Způsob školení řidičů referentů určuje zaměstnavatel. V dnešní době je nejčastěji využívána online forma.

DOKUMENTACE - Způsob vedení dokumentace o školení řidičů určuje zaměstnavatel. Vhodnou formou je záznam o školení s údaji:

  • jméno a příjmení školeného
  • název zaměstnavatele
  • jméno a příjmení školitele, příp. kvalifikace pro školení
  • obsah školení
  • způsob ověření znalostí
  • datum školení
  • podpis nebo jiné ověření školeného

Záznam o školení řidičů NEMUSÍ zaměstnanec vozit s sebou ve vozidle!

Zdokonalování odborné způsobilosti pro účely profesní způsobilosti

PŘEDPIS - § 46 zákona č. 247/2000 Sb.

KDO - Řidiči z povolání, kteří řídí vozidla nad 3,5 t a s více než 8 místy k sezení mimo řidiče.

KDY - Vstupní kurz (140 hodin) a dále pak 1x za rok (7 hodin).

ŠKOLITEL - Autoškola.

DOKUMENTACE - Průkaz profesní způsobilosti.

Při školení řidičů referentů a řidičů z povolání je často využíván e-learning. Více o školení řidičů online. 

Vyzkoušejte DEMO ZDARMA.

Související pojmy


Související služby

instructor

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz