instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Druhy školení řidičů

Školení v souvislosti s řízením motorových vozidel v rámci pracovněprávních vztahů můžeme v návaznosti na legislativu rozdělit následovně:

 • Školení řidičů (řidiči referenti a řidiči z povolání)
 • Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti

Školení řidičů

Zaměstnance, kteří na pracovních cestách řídí motorová vozidla můžeme rozdělit na:

Řidiče referenty - tj. zaměstnanec, který řídí firemní nebo vlastní vozidlo na pracovní cestě, ale řízení nemá sjednáno jako druh práce v pracovní smlouvě (řízení není výkonem práce).

Řidiče z povolání - tj. zaměstnanec, který má řízení motorového vozidla sjednáno jako druh vykonávané práce v pracovní smlouvě (řízení je výkonem práce).

Pravidla školení pro oba typy zaměstnanců/řidičů jsou stejná.

 • PŘEDPIS - § 103 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 
 • KDY - Školení se provádí při nástupu do práce nebo před zahájením činnosti a dále pak pravidelně s doporučenou periodou opakování nejčastěji 1x ročně. Periodu opakování určuje zaměstnavatel.
 • ŠKOLITEL - Kvalifikace školitele není právními předpisy stanovena. Doporučenou kvalifikací je odborně způsobilá osoba v prevenci rizik nebo instruktor autoškoly.
 • JAK - Způsob školení řidičů referentů určuje zaměstnavatel. 
 • DOKUMENTACE - Způsob vedení dokumentace o školení řidičů určuje zaměstnavatel. Vhodnou formou je záznam o školení s údaji:
  • jméno a příjmení školeného
  • název zaměstnavatele
  • jméno a příjmení školitele, příp. kvalifikace pro školení
  • obsah školení
  • způsob ověření znalostí
  • datum školení
  • podpis nebo jiné ověření školeného

Záznam o školení řidičů NEMUSÍ zaměstnanec vozit s sebou ve vozidle!

Platformy INSTRUCTOR a EDUNIO nabízí online školení řidičů s garancemi, lektorským a aktualizačním servisem. Díky aktualizačnímu servisu jsou zaměstnanci nejen pravidělně proškolováni, ale také bezodkladně informováni v případě všech důležitých legislativních změn. Online lektorská podpora pak znamená, že zaměstnanci mohou zasílat své dotazy lektorovi nejen při naplánovaném školení, ale kdykoliv potřebují.

Více o školení řidičů online

Zdokonalování odborné způsobilosti pro účely profesní způsobilosti

Zdokonalování odborné způsobilosti se týká řidičů vozidel nad 3,5 t nebo pro přepravu 9 a více osob. Nevztahuje se na řízení pro vlastní potřebu mimo výkon práce či podnikání.
Provádí se formou výuky a výcviku v akreditovaném školícím středisku.

 • PŘEDPIS - § 46 zákona č. 247/2000 Sb.
 • KDO - Řidiči z povolání, kteří řídí vozidla nad 3,5 t a s více než 8 místy k sezení mimo řidiče.
 • KDY - Vstupní kurz (140 hodin) a dále pak 1x za rok (7 hodin).
 • ŠKOLITEL - Autoškola.
 • DOKUMENTACE - Průkaz profesní způsobilosti.
instructor

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz