instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Co je to SCORM?

Shareable Content Object Reference Model

Soubor specifikací a standardů umožňující provoz online kurzů v LMS.

Zjednodušeně řečeno, SCORM zajišťuje komunikaci mezi online kurzem a vzdělávací platformou (LMS). Díky SCORMU např. LMS může sledovat průchod studenta kurzem.

instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz