instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Co je to SCORM?

Shareable Content Object Reference Model

Soubor specifikací a standardů umožňující provoz online kurzů v LMS.

Zjednodušeně řečeno, SCORM zajišťuje komunikaci mezi online kurzem a vzdělávací platformou (LMS). Díky SCORMU např. LMS může sledovat průchod studenta kurzem.

Co je to SCORM - LMS platforma INSTRUCTOR
instructor

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz