instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Elektronické certifikáty

Platformy (LMS) pro online vzdělávání INSTRUCTOR a EDUNIO nabízí možnost elektronického podepisování certifikátů k absolvovaným kurzům.

Po úspěšném dokončení kurzu

  • Uživatel potvrdí odeslání e-mailu s podpisovým odkazem.
  • Otevře si podpisový odkaz v doručeném e-mailu:
    • podepíše se prstem na dotykovém zařízení nebo myší na monitoru
    • zadá ověřovací PIN kód
    • potvrdí podpis a PIN tlačítkem "Podepsat"
  • Podpis se nahraje do eCertifikátu.

Podepsaný eCertifikát lze kdykoliv v případě potřeby vytisknout z rozhraní uživatele i administrátora.

Vybrané právní názory k legitimitě elektronického podpisu: www.pravniprostor.cz, www.epravo.cz, www.epravo.cz

instructor

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz