instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Elektronické podepisování

Vzdělávací platformy (LMS) INSTRUCTOR a EDUNIO nabízí možnost elektronického podepisování certifikátů.

Jak to funguje?

Po úspěšném absolvování kurzu je studentovi zaslán e-mailem podpisový odkaz.

Podepisovat se lze na libovolném dotykovém zařízení (mobil, tablet, monitor) nebo s využitím myši (trackpadu).

Identifikace studenta je navíc ještě ověřena pomocí PINU.

Elektronický podpis se nahraje do příslušného certifikátu, který je i s podpisem uložen u daného kurzu v LMS.

Podepsaný certifikát lze pro potřeby auditů, kontrol apod. kdykoliv vytisknout jak z administrátorského tak studenstkého rozhraní. 


Elektronické podepisování na LMS platformách EDUNIO a INSTRUCTOR

Vybrané právní názory k legitimitě elektronického podpisu: www.pravniprostor.cz, www.epravo.cz, www.epravo.cz

instructor

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz