instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Seznamování s konkrétními podmínkami BOZP a PO

Online kurzy PREVENT (Školení BOZP, Školení PO, Školení řidičů, První pomoc) jsou určeny k plnění povinnosti zaměstnavatele školit zaměstnance o právních a ostatních předpisech.

Vedle školení o právních a ostatních předpisech k BOZP a PO musí však zaměstnavatelé zajistit zaměstnancům také seznámení s informacemi a pokyny k bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají specifických podmínek v dané organizaci a na konkrétních pracovištích.

Předmětem seznámení by měly být zejména následující informace o:

  • kategorizaci prací, rizika a opatření na pracovištích
  • dokumentaci pracovišť (organizační a provozní předpisy, dokumentace požární ochrany apod.)
  • umístění prostředků a zařízení požární ochrany (hasicí přístroje, požární hydranty apod.)
  • bezpečném používání zařízení a pracovních prostředků
  • pokynech pro zdolávání mimořádných událostí (úraz, požár, evakuace apod.)
  • umístění prostředků pro poskytování první pomoci (lékárnička apod.)
  • únikových cestách a východech
  • poskytovateli pracovnělékařských služeb a pracovnělékařských prohlídkách

Jak seznámit zaměstnance se specifiky BOZP a PO v dané organizaci?

Využití e-learningu při školení BOZP a PO je často vytýkáno obecné zaměření kurzů a absence seznamování se specifickými podmínkami BOZP a PO v jednotlivých organizacích. U řady nabízených online řešení je tato výtka také na místě. Nikoliv však v případě online školení PREVENT a platforem EDUNIO a INSTRUCTOR

Platformy EDUNIO a INSTRUCTOR nabízí hned několik možností, jak zaměstnance seznámit s informacemi a pokyny k BOZP a PO specifickými pro danou organizaci a pracoviště:

  1. Přiložit informace k seznámení v návaznosti na online kurzy PREVENT.
  2. Vytvořit doplňkový kurz na míru Specifika BOZP a PO v organizaci zákazníka.

Pro zpracování kurzu na míru máme připravené šablony, do kterých si zákazníci informace jednoduše doplní.

Zákazníkům služby poradenství PREVENT vyrábíme kurz Specifika BOZP a PO automaticky spolu se zpracovávanou dokumentací BOZP a PO.

Pokud nemáte zpracovanou a vedenou příslušnou agendu BOZP a PO, můžeme vám nabídnout službu komplexního zajištění BOZP a PO.

Více o zpracování online kurzu na míru.

instructor

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz