instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Online kurzy na míru

Pokud máte téma, které chcete zpracovat do podoby online kurzu, k platformám INSTRUCTOR a EDUNIO nabízíme dvě možnosti:

  • PPT Learning
  • Profi kurz

PPT Learning

Jednoduchá a levná varianta. Kurz vytvořený z prezentace v Power Pointu (Google Slides, Keynotes, Canva).

Vyrobený online kurz vypadá stejně jako podkladová prezentace s tím, že má vložené ovládací prvky a další komunikační nástroje standardu SCORM (sledování průchodu kurzem, přerušení studia, podmíněný průchod kurzem atd.).

Postup při zpracování kurzu:

  1. Pošlete nám PPT prezentaci vytvořenou jednoduše v Power Pointu (Google Slides, Keynotes, Canva).
  2. Z vaší PPT prezentace následně vytvoříme online kurz s komunikačním standardem SCORM.

Ukázka kurzu vytvořeného metodou PPT Learning

Možnosti výroby online kurzů na míru v INSTRUCTORU

Profi kurz

Kurz vytvořený z podkladů klienta nebo jen na zadané téma týmem profesionálů (didaktická příprava, grafické práce, interakce, vytvoření kurzu v nástroji Articulate, testování).  

Chcete zpracovat profi online kurz s autorskou grafikou a interakcemi?

  1. Pošlete nám podklady a sdělte vlastní představy o podobě kurzu nebo jen váš rozpočet na kurz.
  2. Na základě podkladů a informací vám připravíme individuální cenovou nabídku s optimálním návrhem řešením kurzu.

Více o online kurzech PREVENT se dozvíte na stránce online kurzy.

Ukázky profi kurzů Ukázka profi kurzů na míru