instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Zadání a podklady pro online kurz

Zadání a podklady pro tvorbu online kurzu mají vliv nejen na jeho výslednou podobu, ale také cenu.

Platí jednoduché pravidlo:

Čím lepší zadání a podklady si připravíte, tím lepší online kurz získáte. Dobré zadání a podklad znamenají také méně práce pro tvůrce a tedy příznivější cenu za online kurz.

Ideálním podkladem pro tvůrce online kurzu je obsah zapracovaný do PPT prezentace. Při přípravě podkladové prezentace doporučujeme využít náš 3D výklad.

K podkladové prezentaci můžete přidat i firemní grafický manuál, obrázky, fotografie nebo jiné grafické prvky, které chcete v kurzu použít.

Chcete-li na závěr kurzu ověřit znalosti studentů, připravte si textové otázky (ideálně ve formátu otázka + 3 odpovědi/1 správná).

Má-li být kurz zakončen certifikátem, připravte si jeho obsah a náležitosti (název školení, název organizace, jméno a příjmení studenta, datum absolvování, jméno a přijmení lektora, podpis studenta, podpis lektora, obsah školní apod.).

instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz