instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Obsah školení BOZP

Školení BOZP by mělo obsahovat zejména:

 • školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP
 • seznámení s informacemi a pokyny k BOZP, kam patří zejména následující témata:
  • rizika a opatření pro daná pracoviště a pracovní činnosti
  • kategorie práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví
  • poskytovatel pracovnělékařské péče a pracovnělékařské prohlídky
  • dokumentace BOZP zaměstnavatele
  • bezpečné pracovní postupy
  • bezpečná obsluha a práce se zařízeními a pracovními prostředky
  • přidělení a používání osobních ochranných pracovních prostředků
  • postupy při mimořádných událostech (pracovní úraz, požár, evakuace apod.)

Školení BOZP musí reflektovat konkrétní podmínky na pracovištích zaměstnavatele i pracovní činnosti vykonávané zaměstnanci mimo tato pracoviště.

Řadu vhodných nástrojů pro seznámení zaměstnanců s problematikou BOZP nabízí e-learning (interaktivní školení, videa, situační kvízy apod.).

Více informací, jak na školení BOZP online.

instructor

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz