instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Specifika BOZP a PO

Online kurzy PREVENT (Školení BOZP, Školení PO, Školení řidičů, První pomoc) jsou určeny k plnění povinnosti zaměstnavatele školit zaměstnance o právních a ostatních předpisech. Dále zaměstnance seznamují s riziky, zásadami a pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platnými všeobecně na všech pracovištích a při vybraných pracovních činnostech (bezpečné používání zařízení a pracovních prostředků, obsluha elektrických zařízení, práce se zobrazovacími jednotkami, manipulace s břemeny apod.).

Vedle výše uvedeného školení mají zaměstnavatelé také povinnost seznámit zaměstnance s informacemi a pokyny k BOZP a PO, které se týkají specifických podmínek v dané organizaci, tj. na konkrétních pracovištích zaměstnavatele a při pracovních činnostech i mimo ně.

Předmětem seznámení by měly být zejména následující informace

  • kategorizace prací, rizika a opatření na pracovištích,
  • dokumentace pracovišť (organizační a provozní předpisy, dokumentace PO apod.),
  • umístění prostředků a zařízení požární ochrany (hasicí přístroje, požární hydranty apod.),
  • bezpečné používání zařízení a pracovních prostředků,
  • pokyny pro zdolávání mimořádných událostí (úraz, požár, evakuace apod.),
  • umístění prostředků pro poskytování první pomoci (lékárnička apod.),
  • únikové cesty a východy,
  • informace o poskytovateli pracovnělékařských služeb a lékařských prohlídkách.

Doplňte si online kurzy PREVENT

Nabízíme hned několik možností, jak doplnit obsah kurzů PREVENT. Například seznámení se specifickými informacemi k BOZP a PO:

  • vložit informace k seznámení přímo do platforem INSTRUCTOR a EDUNIO,
  • vytvořit doplňkový kurz Specifika BOZP a PO v organizaci zákazníka.

Pro obsah způsoby máme připravené šablony, do kterých si zákazníci informace doplní.

Zákazníkům služby poradenství PREVENT jsou specifické informace doplněny do online školení automaticky spolu se zpracovávanou dokumentací BOZP a PO.

instructor

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Souhlasím