instructor

Znalostní báze v oblasti školení BOZP A PO

Specifika BOZP a PO

Online kurzy PREVENT (Školení BOZP, Školení PO, Školení řidičů, První pomoc) jsou určeny k plnění povinnosti zaměstnavatele školit zaměstnance o právních a ostatních předpisech. Dále zaměstnance seznamují s riziky, zásadami a pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platnými všeobecně na všech pracovištích a při vybraných pracovních činnostech (bezpečné používání zařízení a pracovních prostředků, obsluha elektrických zařízení, práce se zobrazovacími jednotkami, manipulace s břemeny apod.).

Vedle výše uvedeného školení mají zaměstnavatelé také povinnost seznámit zaměstnance s informacemi a pokyny k BOZP a PO, které se týkají specifických podmínek v dané organizaci, tj. na konkrétních pracovištích zaměstnavatele a při pracovních činnostech i mimo ně.

Předmětem seznámení by měly být zejména následující informace

  • kategorizace prací, rizika a opatření na pracovištích,
  • dokumentace pracovišť (organizační a provozní předpisy, dokumentace PO apod.),
  • umístění prostředků a zařízení požární ochrany (hasicí přístroje, požární hydranty apod.),
  • bezpečné používání zařízení a pracovních prostředků,
  • pokyny pro zdolávání mimořádných událostí (úraz, požár, evakuace apod.),
  • umístění prostředků pro poskytování první pomoci (lékárnička apod.),
  • únikové cesty a východy,
  • informace o poskytovateli pracovnělékařských služeb a lékařských prohlídkách.

Doplňte si online kurzy PREVENT

Nabízíme hned několik možností, jak doplnit obsah kurzů PREVENT. Například seznámení se specifickými informacemi k BOZP a PO:

  • vložit informace k seznámení přímo do platforem INSTRUCTOR a EDUNIO,
  • vytvořit doplňkový kurz Specifika BOZP a PO v organizaci zákazníka.

Pro obsah způsoby máme připravené šablony, a kam zákazníci informace doplní.

Zákaznické služby poradenství PREVENT jsou specifické informace doplněny do online školení automaticky spolu se zpracovávanou dokumentací BOZP a PO.

instructor

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz

Při poskytování našich služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Nastavení můžete kdykoliv změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

Souhlasím