instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Školení první pomoci

Školení první pomoci zajišťuje zaměstnavatel ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Počet zaměstnanců, které zaměstnavatel proškoluje k organizaci poskytování první pomoci, určuje podle druhu činností a velikosti pracoviště.

Vzhledem k možnostem nenákladného proškolování první pomoci online doporučujeme školení laické první pomoci nabídnout a zajistit všem zaměstnancům. Získané dovednosti mohou zachránit život nejen v práci, ale i kdekoliv jinde. První pomoc je také téma, které zaměstnance velmi zajímá.

Minimálně lze doporučit zajistit školení první pomoci pro zaměstnance alespoň tak, aby byla vhodně pokryta celá pracovní doba a všechna pracoviště.

Vyzkoušejte DEMO ZDARMA.

Kdo by měl být proškolen

  • zaměstnanci na recepci
  • vhodní zaměstnanci na jednotlivých pracovištích (patra, provozy)
  • pokryt případné směnné provozy 

Přestože pro splnění zákonné povinnosti by stačilo online školení první pomoci, doporučujeme alespoň pro vybrané zaměstnance zajistit i praktické kurzy, které mohou být vhodnou náplní teambuildingu či firemních dnů zdraví.

§102 (6): 

Zaměstnavatel je povinen přijmout opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí; při poskytování první pomoci spolupracuje s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Při školení první pomoci je často využíván e-learning. Více o školení první pomoci online.


Související služby

instructor

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz