instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Školení BOZP při Home Office

Česká legislativa v oblasti BOZP v současné době nedělá rozdíly mezi pracovišti zaměstnavatele a "domácími" pracovišti. Pro "domácí" pracoviště platí stejná pravidla BOZP jako pro pracoviště zaměstnavatele.

Prací v režimu home office přitom nemusí být jen práce z domova/bydliště zaměstnance, ale i jakéhokoliv jiného místa mimo pracoviště zaměstnavatele. Praktické naplnění všech povinností zaměstnavatele v oblasti BOZP (vyhodnocení rizik, školení, pravidelná kontrola pracovišť atd.) je při práci v home office při současné právní úpravě s přiměřenými náklady nerealizovatelné, nehledě na kolizi s právem nedotknutelnosti obydlí vyplývajícím z Listiny základních práv a svobod.

Proto jsme pro klienty PREVENT připravili online řešení pro BOZP při práci v home office v podobě online kurzu, který plní hned tři základní povinnosti zaměstnavatele:

  1. proškolí zaměstnance o BOZP při práci v home office
  2. zajistí prohlášení zaměstnance o plnění podmínek BOZP při práci v home office
  3. zajistí pravidelné kontroly dodržování podmínek BOZP při práci v home office

Jak to funguje?

Zaměstnancům pracující v režimu Home Office (i jen občasně) je k online kurzu školení BOZP přidělen navíc ještě nadstavbový kurz BOZP při práci v Home Office s kontrolním checklistem a prohlášením.

  • Kurz seznámí zaměstnance s pravidly BOZP při práci v home office.
  • Součástí kurzu je checklist požadavků BOZP, které musí splňovat domácí pracoviště podle příslušných právních předpisů.
  • Zaměstnanec v rámci kurzu potvrzuje splnění požadavků BOZP uvedených v checklistu podpisem prohlášení.
  • Kurz je nastaven k pravidelnému opakování 1x ročně, čímž zaměstnavatel zajišťuje pravidelnou kontrolu BOZP v home office v souladu se zákoníkem práce doloženou opakovaným prohlášením zaměstnance o plnění podmínek BOZP.

TIP!

K podpisu prohlášení můžete v systémech INSTRUCTOR a EDUNIO využít funkci elektronického podepisování

Více o online kurzu BOZP při home office.

instructor

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz