instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Školení BOZP při Home Office

Jednou z výhod režimu práce v home office, zvláště pak ve světle zkušeností s pandemií COVID-19, je umožnit zaměstnancům práci nejen z domova, ale i z jakéhokoliv jiného místa (chaty, chalupy, jiná místa kdekoliv na světě). Prací v režimu home office proto nemusí být jen práce z domova/bydliště zaměstnance, ale i jakéhokoliv jiného místa mimo pracoviště zaměstnavatele.

Česká legislativa v oblasti BOZP v současné době nedělá rozdíly mezi pracovišti zaměstnavatele a "domácími" pracovišti. Pro "domácí" pracoviště platí stejná pravidla BOZP jako pro pracoviště zaměstnavatele.

Fyzické plnění všech povinností zaměstnavatele v BOZP na "domácích" (vyhodnocení rizik, školení, pravidelná kontrola pracovišť, atd.) je však v takovém případě nereálné, nehledě na komplikace s ohledem na právo nedotknutelnosti obydlí vyplývající z Listiny základních práv a svobod.

Proto jsme pro klienty PREVENTu připravili online řešení pro BOZP při práci v home office v podobě kurzu, který naplňuje tři základní povinnosti zaměstnavatele.

Zaměstnavatel je povinen

Pro maximální zjednodušení agendy jsme v našich platformách EDUNIO a INSTRUCTOR ke kurzu přiřadili technologii elektronického podepisování prohlášení.

Kurz BOZP při Home Office je nadstavbou ke klasickému kurzu Školení BOZP a doporučujeme ho přidělit všem zaměstnancům, kteří mohou podle dohody vykonávat práci mimo pracoviště zaměstnavatele (i jen občasně).

Demo kurzu Školení BOZP při Home Office

instructor

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz