instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Školení BOZP

Povinnost zaměstnavatele zajistit pro zaměstnance školení BOZP (o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci) vyplývá z § 103 z. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Provádí se

 • při nástupu do práce
 • při změně pracovních podmínek
 • opakovaně/pravidelně

Zaměstnavatel je povinen určit

Kvalifikace školitele BOZP není právními předpisy stanovena. V praxi je vhodným školitelem osoba odborně způsobilá v prevenci rizik podle § 9 zákona č. 309/2006 Sb.

Dokumentace o školení BOZP je v praxi nejčastěji vedena v podobě

 • záznam o školení
 • jméno a příjmení zaměstnance
 • název zaměstnavatele
 • jméno a příjmení školitele, příp. kvalifikace
 • obsah školení
 • způsob ověření znalostí
 • datum školení
 • podpis nebo jiné ověření zaměstnance
 • osnova školení

Více o online školení BOZP.

instructor

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz