instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Jak připravit podklady pro výrobu online kurzu?

Rádi Vám vyrobíme na libovolné téma online kurz na míru.

Zašlete nám podklady a my vám obratem připravíme cenovou nabídku.

Pro stanovení ceny za výrobu online kurzu platí jednoduché pravidlo:

Čím lepší podklady si připravíte, tím lepší a levnější kurz můžete získat.

Ideálním podkladem pro výrobu online kurzu je téma zpracované do PPT prezentace.

Při vytváření podkladové PPT prezentace je však nutné si vždy uvědomit, že prezentace připravená pro potřeby klasických Face-To-Face přednášek nemusí být vhodná pro zpracování online kurzu. Online vzdělávání má trochu jiné didaktické zásady než přednášky F2F. Zatímco u prezentace pro účely F2F vám stačí schématické poznámky, v případě online kurzu je potřeba do prezentace zapracovat i související komentáře.

K podkladům můžete přidat i firemní grafický manuál, obrázky, fotografie nebo jiné grafické prvky, které chcete v kurzu použít.

FAQ

Vyrobíte nám kurz i v případě, pokud Vám jen předložíme téma nebo třeba vnitřní předpis?

Vyrábíme online kurzy pro více než 5 000 zákazníku našich platforem EDUNIO a INSTRUCTOR. Řadu témat jsme zpracovávali opakovaně a umíme pro ně proto nabídnout své zkušenosti a best practices. A pokud ne, rádi vám poskytneme své doporučení alespoň pro technické řešení kurzu (grafika, interakce atd.).

instructor

Informační systém Prevent

Chcete se o problematice BOZP a PO dozvědět více nebo dostávat pravidelné informace a aktualizace?

is.prevent.cz