instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Kybernetická bezpečnost - školení

V souvislosti s evropskou směrnici NIS2 a návaznou českou právní úpravou (zákon č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti) nabízíme k realizaci organizačních opatření online kurz Informační a kybernetická bezpečnost.

Kurz Informační a kybernetická bezpečnost PREVENT je určen pro školení zaměstnanců a dalších osob vyplývající z požadavků obecně závazných právních předpisů nebo interních požadavků organizace.

V kurzu jsou zpracována zejména následující témata:

 • Úvod do KB
 • Legislativní rámec
 • Přehled pojmů
 • Informační a komunikační technologie
 • Bezpečnostní události a incidenty
 • Bezpečnostní rizika
 • Zabezpečení přístupových údajů
 • E-mailová komunikace
 • Digitální stopa
 • Ověřování informací
 • Zálohování dat
 • Zabezpečení mobilních zařízení
 • Kopírování a tisk
 • Sociální sítě a komunikace
 • Tipy a doporučení

Kurz obsahuje interaktivní prvky a praktické kvízy pro osvojení znalostí.

Součástí kurzu je test pro ověření znalostí.

Výstupem kurzu je certifikát o jeho úspěšném absolvování, který lze v platformách INSTRUCTOR a EDUNIO podepisovat elektronicky.

Ke kurzu je poskytován aktualizační a informační servis v případě změn související legislativy.

Customizace

Kurzy PREVENT je možné doplnit o libovolné vlastní informace z prostředí organizace zákazníka, popř. upravit obsah.

A. Doplnění kurzu PREVENT

Obsah kurzu PREVENT je doplněn o vlastní informace zákazníka.

 • INSTRUCTOR - ke kurzu PREVENT přidáme slide s odkazem na doplňkové informace a tlačítkem pro potvrzení jejich přečtení.
 • EDUNIO - ke kurzu PREVENT lze přidat libovolné lekce s vlastním obsahem. Při tomto řešení jsou zachovány garance obsahu, aktualizační a informační servis i lektorská podpora.

B. Úprava kurzu PREVENT

Obsah kurzu PREVENT je libovolně upraven podle požadavku zákazníka.

Při úpravě obsahu kurzu PREVENT zákazník ztrácí garance obsahu, aktualizační a informační servis i lektorskou podporu ke kurzu.

Následné aktualizace a úpravy cutomizovaného kurzu se pak provádí pouze na základě požadavku zákazníka za aktuální hodinovou sazbu

 

 

instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz