instructor

Znalostní báze INSTRUCTOR

Customizace kurzů PREVENT

K online kurzům PREVENT v LMS INSTRUCTOR nabízíme možnost úpravy obsahu ve dvou variantách.

Custom A - doplnění obsahu (doporučujeme)

Při doplnění obsahu jsou k autorskému obsahu kurzu PREVENT nadále poskytovány odborné garance, lektorská podpora, aktualizační a informační servis.

Autorský obsah online kurzu PREVENT zůstává beze změny a k němu je doplněn další libovolný vlastní obsah zákazníka.

K online kurzu PREVENT lze doplnit 1 slide s textem a případně odkazy na soubory (PDF, videa apod.) s vlastním obsahem zákazníka.

Custom B - úprava obsahu

Při úpravě autorského obsahu kurzu PREVENTzákazník ztrácí garance obsahu kurzu, lektorskou podporu, aktualizační a informační servis.

Případné aktualizace kurzu jsou prováděny pouze na základě požadavku zákazníka.

Autorský obsah online kurzu PREVENT může být upraven libovolně podle požadavků zákazníka.

Cena customizace

Cena za customizaci a případné aktualizace customizovaného kurzu se stanovuje individuálně podle rozsahu prací. Účtována je aktuální hodinovou sazbou. 

V případě varianty Custom B - úprava obsahu je za provoz a správu unikátní zákaznické verze kurzu v LMS INSTRUCTOR účtován příplatek ke standardní ceně kurzu.

instructor

Informační systém PREVENT

Novinky a informace z oblasti vzdělávání zaměstnanců, BOZP, PO či pracovnělékařských služeb.

is.prevent.cz