Přihlásit se
Zapomenuté heslo? Informace o zpracování osobních údajů

Výhody využití e-learningu při školení o BOZP a PO

E-learning nebo prezenční školení?

Legislativa žádné rozhřešení nedává, požadavek na způsob školení není nikde stanoven.

Vždycky záleží především na jeho provedení, tj. zejména obsahu, průběhu, dokladování.

Vybírejte proto pečlivě dodavatele zákonných školení a chcete-li, využijte všech nesporných výhod moderních technologií, které nabízí e-learning.

 
 

Není pochyb, že e-learning si vydobyl pevné místo ve vzdělávání zaměstnanců. Jednou z oblastí, kde najde e-learning široké uplatnění, jsou právě mandatorní školení BOZP a PO charakteristická zejména:

Přestože nějakou dobu sváděl e-learning u zákonných školení BOZP a PO tuhý souboj se staromilci odmítajícími moderní technologie a přístupy, jeho výhody jsou vzhledem k výše uvedeným atributům zákonných školení oproti klasické prezenční formě nesporné.

Úspora času a peněz

Zaměstnanci absolvují školení BOZP a PO z pohodlí jimi vybraného místa v čase, který jim vyhovuje. Odpadají náklady na složitou organizaci školení a dopravu zaměstnanců i lektorů. Veškerou související organizaci (hlídání termínů, rozesílání pozvánek, ověřování znalostí, certifikaci, reporty o školení a další)zvládá bravurně a hlavně automaticky řídící vzdělávací systém (LMS - Learning Management System). Na personální oddělení zbývá  pouze jednoduchá správa dat nově příchozích a odchozích zaměstnanců a sledování průběhu školení. I tu lze navíc ještě usnadnit propojením LMS s jinou personální agendou vedenou o zaměstnancích a sdílením dat.

Zvyšené povědomí zaměstnanců

Co si budeme nalhávat, zejména pro zaneprázdněné pracovníky rozličných administrativ nejsou témata BOZP a PO často příliš poutavá a dochází tak k jejich podceňování. Uspávací předčítání složitých zákonů a vyhlášek nebaví nikoho a tak z praxe za jedinou možnost, jak zvýšit u zaměstnanců povědomí o BOZP a PO, považujeme co největší zatraktivnění školení. Multimediální svět nabízí nekonečné možnosti (obrázky, animace, interakce, zvuk apod.), jak upoutat pozornost zaměstnanců i k tématům, která je příliš nezajímají. Záleží jen na invenci, didaktických schopnostech a grafickém umění zpracovatele kurzu.

U kurzů PREVENT ctíme pravidlo, že 10% těch největších rizik je příčinou 90% nežádoucích mimořádných událostí (úrazy, požáry, nehody), proto je výklad našich zákonných kurzů BOZP a PO uspořádán do několika úrovní, aby si každý uživatel při individuálním studiu našel vlastní cestu, která mu nejlépe vyhovuje, a zároveň všichni absolventi kurzů odcházeli s výbornou znalostí alespoň 10% toho nejdůležitějšího obsahu..

Lektor nonstop

Není to pravidlem poskytovaných e-learningů, ale u nás v INSTRUCTORU má každý zaměstnanec svého lektora k dispozici online nonstop. Zaměstnanci tak mohou zasílat dotazy a komunikovat s lektory na dané téma nejen v čase, kdy školení absolvují, ale i kdykoliv v době mezi jeho pravidelným opakovaním.

Síla důkazu

Porovnávat prezenční školení a e-learning BOZP a PO z hlediska průkazu naplnění povinností zaměstnavatele, je jako srovnávat ústní dohodu s písemnou. U správně připraveného e-learningu, kterým INSTRUCTOR bezpochyby je, lze jednoduše doložit veškerý obsah i průběh školení do posledního detailu. Součástí kurzů v INSTRUCTORU jsou vždy i aktuální právní předpisy a průběh školení je monitorován od začátku školení do vystavení certifikátu vč. např. vyhodnocení úspěšnosti při ověření znalostí, které umožňuje identifikovat, s jakými tématy mají zaměstnanci největší potíže.

Aktualizace a bezodkladné informování

Vždy aktuální právní předpisy a aktivní informování zaměstnanců při zásadních změnách legislativy jsou v INSTRUCTORU samozřejmostí. Školení zaměstnanci tak dostávají v každý okamžik aktuální informace a jsou i po absolvování školení bezodkladně informování o případných novinách a změnách.

Výše uvedené výhody představují jen základní výčet výhod e-learningu a stejně jako u prezenčních školení záleží zejména na osobě lektora, zda je školení obsahově správné a poutavé. V INSTRUCTORU se o to snažíme už mnoho let a miliony absolvovaných školení BOZP a PO nám poskytují i skvělou zpětnou vazbu, která nás neustále posouvá dále.

Naší rozdílovou výhodou pak je skutečnost, že jsme jedinou poradenskou firmou v ČR v problematice BOZP, PO a PLS, která disponuje jak vlastním odborným zázemím tak i vlastním vývojem potřebných informačních technologií.