Přihlásit se
Zapomenuté heslo? Informace o zpracování osobních údajů

Školení BOZP pro agenturní zaměstnance

Víte, kdo má školit agenturní zaměstnance o BOZP při dočasném přidělování na práci k jinému zaměstnavateli?

Jak si nejlépe poradit se školením BOZP u agenturních zaměstnanců?

Odpovědi na tyto dvě otázky najdete v následujícím článku pojednávajícím o jedné ze základních povinností vůči agenturním zaměstnancům, na níž by se obě strany dohody o dočasném přidělení na práci měli nejlépe společně domluvit.

Kdo musí zajistit agenturním zaměstnancům školení BOZP?

Vyjděme z ustanovení příslušných právních předpisů (Hlava V Zákoníku práce):

Agentury práce mají vůči svým zaměstnancům stejné povinnosti jako jakýkoliv jiný zaměstnavatel, proto pro ně musí zajišťovat i školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Vedle povinností zaměstnavatele v BOZP pak po dobu přidělení zaměstnance k uživateli platí i odpovědnost uživatele za zajištění BOZP.

Na základě právní úpravy agenturního zaměstnávání a obecných povinností zaměstnavatelů v BOZP se jako nejlepší řešení při školení agenturních zaměstnanců jeví následující praxe:

Vzájemné vymezení povinností mezi agenturou práce a uživatelem při školení zaměstnanců o BOZP a PO  je vhodné upřesnit i v písemné dohodě o dočasném přidělení mezi oběma stranami.

Jak nejlépe školit agenturní zaměstnance o BOZP?

Tam, kde je to vhodné, lze pro školení agenturních zaměstnanců využít e-learning.

Společnost PREVENT nabízí prostřednictvím nejpoužívanějšího online nástroje pro školení BOZP (INSTRUCTOR) i školení BOZP upravená na míru agenturnímu zaměstnávání.

Nejlépe se v praxi ukazuje řešení postavené na dohodě obou stran, kdy agentury s využitím e-learningu proškolí své zaměstnance nejen o předpisech v BOZP, ale dopředu je v co nejširším rozsahu připraví i na podmínky konkrétní práce na konkrétních pracovištích uživatele.

Přímo na pracovištích pak uživatel školení BOZP doplní o informace, které není možné nebo vhodné zařadit do e-learningové přípravy, případně praktický zácvik.

Uvedený postup školení BOZP agenturních zaměstnanců s využitím e-learningu přináší oběma stranám dohody o dočasném přidělení zaměstnance hned několik výhod:

Ukázka z e-learningového kurzu PREVENT