Přihlásit se
Zapomenuté heslo

Legislativní požadavky na školení BOZP a PO

Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) a požární ochraně (PO) patří mezi základní povinnosti všech zaměstnavatelů.

Podívejme se na jednotlivé legislativní požadavky na školení a doporučení pro jejich naplnění.

Mezi základní zákonná školení v oblasti BOZP patří i školení řidičů a školení o první pomoci.

ŠKOLENÍ O BOZP

Požadavky na školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) stanovuje zákoník práce (§ 103 odst. (2) z. č. 262/2006 Sb.). Školení jsou povinni zajišťovat pro své zaměstnance všichni zaměstnavatelé. Způsob provádění školení, jeho obsah, četnost opakování, ověřování znalostí, vedení dokumentace a kvalifikaci školitele určuje zaměstnavatel.

Doporučení

 

ŠKOLENÍ O PO

Požadavky na školení o požární ochraně (PO) stanovuje v závislosti na tzv. požárním nebezpečí provozovaných činností buď zákoník práce nebo zákon o požární ochraně (133/1985 Sb.) spolu s vyhláškou o požární prevenci (246/2001 Sb.). Školení jsou povinni zajišťovat pro své zaměstnance všichni zaměstnavatelé.

V případě činností bez zvýšeného požárního nebezpečí platí obdobné požadavky jako u školení o BOZP.

Doporučení při provozování činností se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

 

ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI

Požadavky na školení první pomoci stanovuje zákoník práce (262/2006 Sb.). Školení je povinen zajistit každý zaměstnavatel pro potřebný počet zaměstnanců stanovený ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.

Doporučení

 

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ

Školení řidičů lze podle legislativních požadavků rozdělit na tři základní druhy:

Řidiči referenti – doporučení

 

Řidiči z povolání – doporučení

 

Profesní způsobilost – doporučení