Přihlásit se
Zapomenuté heslo

Jak vybrat ten pravý LMS?

Řídící vzdělávací systém (LMS - Learning Management System) si zjednodušeně představte jako budovu univerzity, kde je vše perfektně organizováno automaticky.

Tvorba rozvrhů, usazení do učeben, konzultace u lektorů, přezkoušení, diplomování i poststudijní informování.

LMS jsou tělem i duší e-learningu, proto je velmi důležité vybrat ten správný, který přesně sedne Vašim potřebám.

Jednou z největších výhod e-learningu je snadná organizace školení. Tu má na starosti řídící vzdělávací systém (Learning Management System - LMS). Od počátků e-learningu prošly LMS významným vývojem a na trhu je celá dnes řada řešení od jednoduchých open source produktů poskytovaných zdarma po propracované systémy s mnoha funkcemi a nastaveními.

Náš INSTRUCTOR vznikal v době, kdy jsme ještě pořádně neznali význam slova e-learning a hledali jen cestu, jak pro zaměstnance zjednodušit a zatraktivnit neoblíbená povinná školení v oblasti BOZP a PO. Hned zkraje vývoje jsme na aplikaci nahlíželi jako její budoucí laičtí uživatelé a ve spolupráci s tehdy vznikajícím vývojovým týmem budovali INSTRUCTORA s cílem vytvořit jednoduchý a intuitivní řídící vzdělávací systém, k němuž nebudou potřeba žádné složité manuály. A to se myslím podařilo.

Od spuštění INSTRUCTORA v roce 2001 se v rámci zpětné vazby setkáváme s celou řadou nových požadavků zákazníků, přičemž každý podnět pečlivě zvažujeme a případně zapracováváme. V jednoduchosti je však síla, proto se snažíme u INSTRUCTORA držet původního záměru a ponechat jej jako řídící systém maximálně jednoduchý a intuitivní. Ve své současné podobě pokryje všechny základní potřeby na e-learningové vzdělávání a je radost s ním pracovat.

Pro náročné uživatele vyžadující vlastní instalaci LMS, rozličná individuální nastavení, velké množství doplňkových funkcí, reportů a statistik jsme připravili nový řídící vzdělávací systém EDUNIO. I u něho se snažíme využít zkušeností s vývojem INSTRUCTORA a stavět na jednoduchosti, prioritou jsou však možnosti maximálního přizpůsobení požadavkům klienta a vysoká míra individuálního nastavení řízení vzdělávání.

Zjednodušeně lze říct, že kdo chce mít co nejméně starostí se školením, nechce nebo nepotřebuje se zabývat instalacemi a nastavováním, využije INSTRUCTORA. Kdo vyžaduje vlastní instalaci a široké možnosti individuálního nastavení školení, vybere si EDUNIO. Každý podle svých preferencí.

Vzhledem k výše uvedenému považujeme výběr a nastavení vhodného LMS pro budoucí organizaci školení za zásadní. Doporučujeme vždy pečlivě zvážit, jaké jsou potřeby vzdělávání, které případné funkce co nejvíce usnadní organizaci školení a nabídnou přidanou hodnotu, a které jsou naopak zbytečné nebo dokonce celou organizaci školení komplikují.

Často se stává, že zákazníci při výběru řídícího vzdělávacího systému kopírují zadání od jiných institucí, přičemž jejich potřeby jsou někde jinde. Požadují funkce, které v praxi téměř nebo vůbec nevyužijí a sami si tím správu školení komplikují. Nezmapují si technologické vybavení a možnosti, uživatelské potřeby a schopnosti svých zaměstnanců a nasazují řešení, jejichž následné užívání a správa přináší nemalé komplikace.

Při nasazování e-learningu proto doporučujeme:

Přitom doporučujeme pečlivě zvážit, které funkce a reporty jsou skutečně důležité a přínosné, a které něčím navíc, co místo zjednodušení celého procesu školení přidělá lidem jen zbytečnou práci navíc.

Pokud vyberete správné LMS, můžete pak nerušeně užívat všech jeho výhod, mezi které patří automatická organizace školení zahrnující zejména: